Wyniki szkolnego etapu konkursu ortograficznego „Złote pióro Kolberga”.

 

Organizatorem konkursu ortograficznego „Złote pióro Kolberga” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie. W czasach zdominowanych przez sms-y i e-maile warto pamiętać o poprawności językowej i ortograficznej, poznawać i stosować reguły ortograficzne, uświadamiać bogactwo i różnorodność języka polskiego, który traci swe piękno i ubożeje. Konkurs ortograficzny „Złote pióro Kolberga” miał na celu zachęcenie młodzieży do posługiwania się poprawną polszczyzną w różnych formach wypowiedzi pisemnych oraz doskonalenia umiejętności ortograficznych.

W niełatwym, urozmaiconym licznymi pułapkami ortograficznymi dyktandzie uczestniczyło 25 uczniów Gimnazjum w Pecnej. Miejsca na podium zajęli:

  1. Marcin Domagała – klasa I b
  2. Jakub Olejniczak – klasa II a
  3. Julia Dziaczyszyn – klasa I a

 

Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Wszystkich zachęcam do doskonalenia posługiwania się poprawna polszczyzną i życzę sukcesów w dalszych potyczkach ortograficznych.

 

 

 

Koordynator szkolny

mgr Marzena Krasuska