Skąd się wzięła ropa naftowa?

Opowieści o władzy, bogactwie, sławie oraz innych ludzkich słabościach stały się pretekstem do przeprowadzenia niecodziennych zajęć chemicznych. Młodzież z Gimnazjum w Pecnej wzięła udział w warsztatach, przeprowadzonych przez wysłanników firmy ORLEN, podczas których zbadane zostały właściwości fizyczne oraz skład chemiczny ropy naftowej.

 

            Skąd wzięła się ropa?, jak ją się wydobywa?, na czym polega proces destylacji? oraz jakie produkty wytwarzane są z ropy naftowej? to podstawowe pytania, na które uczniowie znaleźli odpowiedź. Interaktywne, empiryczne, atrakcyjne pod względem naukowym i metodycznym spotkanie przyczyniło się do rozwoju umiejętności analitycznych oraz komunikacyjnych. Uczniowie zgłębili posiadaną wiedzę, pomagali w doświadczeniu, doskonalili warsztat młodego chemika. Dodatkowym atutem zajęć był konkurs, do udziału w którym gimnazjaliści zostali zaproszeni. Najaktywniejsze osoby zostały nagrodzone upominkami – filmami edukacyjnymi, ufundowanymi przez firmę ORLEN.