Pani Marzena Krasuska na Sejmie Dzieci i Młodzieży

                              Sejm Dzieci i Młodzieży (Sejm DiM) - akcja propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży, aktualnie gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca .

Sejm DiM składa się, tak jak Sejm RP z 460 posłów. Każde z 16 województw otrzymuje proporcjonalną liczbę mandatów do liczby uczniów w gimnazjach i szkołach średnich w danym województwie.

Obrady Sejmu DiM (tak jak Sejmu RP) odbywają się w sali plenarnej, poprzedzają je obrady komisji sejmowej, opracowującej projekt uchwały, konsultacje projektu oraz organizowane przez organizacje pozarządowe warsztaty tematyczne dla posłanek i posłów. Posłowie wybierają spośród siebie sprawozdawcę komisji, który jest reprezentantem komisji na posiedzeniach Sejmu. Zobowiązany jest on do odczytania treści Uchwały przygotowanej wcześniej przez członków Komisji Sejmowej, wyjaśnienia niejasności i wątpliwości oraz do odpowiadania na zapytania poselskie. Ma on możliwość ustosunkowywania się do wypowiedzi posłów i zgłoszonych przez nich poprawek. Każdy poseł ma prawo zgłosić poprawkę, popartą podpisami 20 innych posłów. Wystąpienie poselskie nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś posła sprawozdawcy 5 min. W prowadzeniu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży pomagają marszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Posłowie mają również możliwość spotkania się z parlamentarzystami i ich klubami.

Sejm Dzieci i Młodzieży w Polsce to pierwsze tego typu przedsięwzięcie i inicjatywa w Europie. Obecnie tego rodzaju dziecięco-młodzieżowe parlamenty zostały zainicjowane także w Republice Francuskiej, Portugalii, Królestwie Wielkiej Brytanii, Finlandii i Republice Czech

. Lokalny ekorozwój był tematem XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zebrał się dziś w gmachu przy Wiejskiej. -Praktyczny wymiar działań na rzecz ekorozwoju to tysiące drobnych, praktycznych kroków - powiedziała marszałek Sejmu Ewa Kopacz, zwracając się do posłów SDiM podczas uroczystego otwarcia posiedzenia.
Ewa Kopacz wskazała na potrzebę podejmowania takich działań, jak oszczędzanie wody i prądu, dokonywanie racjonalnych zakupów, segregacja śmieci czy dbanie o zieleń. Wśród innych drobnych, ale ważnych aktywności na rzecz lokalnego ekorozwoju, marszałek Sejmu wymieniła wybór roweru zamiast autobusu, rodzinne dni bez samochodu oraz gospodarowanie przestrzenią w skali mikro.

- Choć dziś nie macie jeszcze wpływu na decyzje strategiczne, to przecież praca na rzecz ekorozwoju przejawia się właśnie w tych praktycznych sprawach - zaznaczyła Ewa Kopacz. Zdaniem marszałek Sejmu proekologiczne zachowania są równie ważne, jak dyskusja o energetyce jądrowej czy przyszłości gazu łupkowego. - Warto pamiętać, że udział w drobnych sprawach ekologicznej codzienności to także obywatelska odpowiedzialność za zdrowy rozwój, którą niesie każdy z nas niezależnie od wieku i społecznej pozycji - powiedziała Ewa Kopacz.

Marszałek Sejmu mówiła też o znaczeniu hasła „zrównoważony rozwój”. Jak wyjaśniła, oznacza ono po prostu, że człowiek nie może ograbiać przyrody i egoistycznie czerpać z jej bogactw, nie bacząc na interes przyszłych pokoleń, bo wtedy ograbia sam siebie. - Te sprawy są nieustannie ważne i stanowią fundament strategii rozwoju naszego kraju - podkreśliła Ewa Kopacz.

     Seminarium „Zakupy z głową, czyli jak wydawać pieniądze, by tworzyły zrównoważony rozwój?”  czasie XIX Sesji Dzieci i Młodzieży miała zaszczyt i przyjemność prowadzenia niżej podpisana Marzena Krasuska. Było to dla mnie niesamowite przeżycie i ciekawe wyzwanie.

                                                                                         Marzena Krasuska

Link