Realizacja projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Pecnej

 Galeria

 

Gimnazjaliści stanęli przed kolejnym  wyzwaniem. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.nr 156, poz. 1046) – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Wychowawcy kl.II gimnazjum poinformowali uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego na godzinach wychowawczych i zebraniu z rodzicami. Tematy projektów uczniowie mogli wybrać sami lub realizować zaproponowane przez nauczycieli. Opiekunami zespołów realizujących projekty edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 byli: lic. Paulina Fornah, mgr Magdalena Grosy, mgr Małgorzata Jankowiak, mgr Marzena Krasuska, mgr Przemysław Biernat, mgr Ryszard Bończyk, mgr Wojciech Morawski, mgr Michał Smolarczyk, mgr Jakub Szeszuła. W porozumieniu z realizatorami  opracowałam szkolny zestaw projektów.

Po czujną opieką wychowawców klas drugich uczniowie złożyli pisemną deklarację udziału w  projekcie.

 

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Opiekun projektu

Temat

Uczniowie realizujący

p. Paulina Fornah

Porównanie kuchni brytyjskiej i polskiej

Magdalena Brzuska, Patrycja Rejmaniak, Dominika Kaczmarek, Marcin Kuśnierek, Mateusz Wyzuj

p. Magdalena Grosy

Cyberprzemoc

Wojciech Fiołka, Dorota Sobczak, Julia Plezner, Tomasz Ratajczak, Marta Przybylska, Filip Helak

p. Małgorzata Jankowiak

Nasza szkoła w liczbach

Kamil Kóska, Jakub Nowicki, Maciej Łabenda

p. Marzena Krasuska

Nasza Wielkopolska

 Natalia Brzozowska, Hubert Śmigielski, Adrian Wujczak

Fantastyka XX i XXI wieku

Jakub Olejniczak, Aleksander Śzwajnoch, Dominik Załuski, Kamil Konik

p. Przemysław Biernat

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej

Patrycja Bródka, Izabela Olejnik, Magdalena Kosowska

Kuchnia staropolska

Michał Bocian, Dominik Owczarek, Dariusz Glapiak

p. Ryszard Bończyk

Strażak- najpiękniejszy zawód świata

Szymon Ambroży, Mikołaj Nowak

p. Wojciech Morawski

Śladami polskich poetów romantycznych

Władysława Czerwińska, Wiktoria Grabarkiewicz, Dominika Jędrysiak

p. Michał Smolarczyk

Krzysztof Komeda jazzman z Poznania

Agata Organiściak, Małgorzata Juja, Robert Werner, Marcelina Skrzypczak, Patrycja Marciniak

p. Michał Smolarczyk

Uzbrojenie i pojazdy II wojny światowej

Bartosz Lesiński, Dominik Przedwojski, Dawid Skoracki

p. Jakub Szeszuła

Kuchnia polska

Mikołaj Konieczny, Dawid Lum, Mikołaj Tomaszewski, Dominika Wenio, Weronika Wachowiak, Mikołaj Walkowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie opiekunowie przedstawili szczegółowe cele projektów i wspólnie z uczniami ustalili harmonogram działań.  Wszystkie grupy sumiennie i efektywnie pracowały. Każda grupa zakończyła swoją pracę publiczną prezentacją 10 czerwca 2013 r. w czasie „Gali projektów” w obecności zaproszonych nauczycieli, kolegów i koleżanek. Ciekawe, oryginalne, różnorodne efekty wielomiesięcznej współpracy w zespołach doceniło jury w składzie:

                  p. Marzena Krasuska – przewodnicząca

                  p. Magdalena Grosy – członek

                  p. Małgorzata Jankowiak – członek

Niektóre zostaną zaprezentowane w czasie uroczystości szkolnych, festynów oraz spotkań z publicznością z młodszych klas. Gratuluję wszystkim  osiągniętych rezultatów, dziękuję opiekunom i jury, życzę wiele satysfakcji w czasie realizacji kolejnych projektów edukacyjnych.

 

Koordynator projektów

mgr Marzena Krasuska