Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć" –

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego

 Nauczyciele Gimnazjum w Pecnej będą uczestniczyli w projekcie „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.

Projekt będzie miał znaczący wpływ na system edukacji w województwie wielkopolskim. Celem działań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ramach projektu EFS jest zwrócenie uwagi środowisk lokalnych i zaangażowanie ich w proponowane rozwiązania systemowe ukierunkowane na podniesienie jakości pracy szkoły oraz wsparcie nauczycieli w zakresie poprawy efektów kształcenia, zdobycia wiedzy i umiejętności pracy z uczniem zdolnym, rozwijania kompetencji i uzdolnień uczniów.

Realizacja projektu EFS przełoży się na wzrost motywacji do podejmowania przez nauczycieli bardziej świadomych działań sprzyjających rozwojowi zawodowemu i doskonaleniu własnego warsztatu pracy oraz na wyższą skuteczność nauczania, co znajdzie odzwierciedlenie w osiągnięciach uczniów oraz w wynikach egzaminów zewnętrznych.

 

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

czyli zdrowe podejście do życia

Instytut Żywności i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości.

W Polsce średnia długość życia ciągle odbiega od średniej w Unii Europejskiej. To nie kwestia klimatu, szczęścia, ani genów. To głównie problem niewłaściwego odżywiania, złych nawyków i braku aktywności fizycznej.

Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ otwiera przed nami nowe możliwości. Edukacja, porady ekspertów, aplikacje, warsztaty, najnowsze trendy i badania naukowe. Wszystko, abyśmy mogli żyć w sposób zrównoważony i bardziej świadomy. Wszystko, aby dłużej cieszyć się życiem!

Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Gimnazjum w Pecnej jako jedno z 25 gimnazjów w Polsce będzie realizowało projekt w zakresie „Edukacji i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

 Lider projektów

mgr Marzena Krasuska