Gotowe pliki w pdf, potrzebne do załatwienia wielu formalności szkolnych:

Rodzice i uczniowie

Zgłoszenie o przyjęcie do gimnazjum - w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum - poza obwodem szkoły

Wniosek o egz. klasyfikacyjny

Wniosek o nową legitymację

Odwołanie od oceny

Wniosek o warunkową promocję

Wniosek o egzamin poprawkowy

Zwolnienie z wych. - fiz.

Zgoda na wydarzenie kult. - ośw. - rozrywkowe.

Zwolnienie z zajęć świetlicowych

Zmiana warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego

Zgoda na badanie w P.P.P.

Nauczyciele

Koleżeńskie

Nadgodziny

Karta wycieczki

Oceny cząstkowe

Oceny proponowane za semestr

Oceny proponowane roczne