ODDZIAŁ LICZBA UCZNIÓW 127 WYCHOWAWCA
Ia 17 mgr Małgorzata Jankowiak
Ib 17 mgr Małgorzata Schulz

IIa

27 mgr Mieczysław Janik
IIb 25 mgr Marzena Krasuska
IIIa 20 mgr Przemysław Biernat
IIIb 21 mgr Michał Smolarczyk