POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „Kochajmy nasze małe ojczyzny”

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Kochajmy nasze małe ojczyzny” Starostwa Poznańskiego i Zespołu Parków Krajobrazowych obejmuje wiedzę o powiecie poznańskim oraz o środowisku i jego ochronie. Na etapie szkolnym IV edycji konkursu 59 uczestników z Gimnazjum w Pecnej wykazali się znajomością zagadnień z zakresu geografii, historii oraz ochrony przyrody na terenie powiatu poznańskiego. Miejsca na podium zajęli: Władysława Czerwińska, Hubert Śmigielski oraz Jakub Nowicki.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Koordynator

mgr Marzena Krasuska