KOMUNIKAT
ZESPOŁU DS. NADANIA PATRONA GIMNAZJUM W PECNEJ

 

            Zespół ds. nadania patrona Gimnazjum w Pecnej informuje, że - zgodnie
z procedurą wyboru kandydata na patrona szkoła -  do zespołu wpłynęły wnioski, które zawierały następujące kandydatury (wg kolejności zgłaszania):

1.    Władysław Zamoyski

2.    Wisława Szymborska

3.    Powstańcy Wielkopolscy

4.    Mikołaj Kopernik

5.    Kazimierz Górski

6.    Bohaterowie Ziemi Mosińskiej

 

Referendum w sprawie wyboru patrona szkoły będzie przeprowadzone w styczniu 2013 r. (dokładny termin zostanie podany w grudniu 2012 r.), do tego czasu:

 - osoby zgłaszające kandydatury;

 - osoby zainteresowane;

 - wychowawcy (m.in. podczas lekcji wychowawczych) i nauczyciele;

zobowiązani są do prowadzenia akcji informacyjnych, zapoznawania z sylwetkami kandydatów.

 

 

W imieniu Zespołu ds. nadania patrona

 

ZESPÓŁ DS. NADANIA PATRONA GIMNAZJUM W PECNEJ

 

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

1.    Lidia Szyrej – Dyrektor Gimnazjum w Pecnej

2.    Ewa Buksalewicz-Moskal

3.    Malgorzata Jankowiak

4.    Wojciech Morawski – Przewodniczący Zespołu

5.    Michał Smolarczyk

6.    Jakub Szeszuła

Przedstawiciele Rady Rodziców:

1.    Bogusława Masłowska

2.    Piotr Grabarkiewicz

 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:

1.    Radosław Fiweg

2.    Weronika Konieczna