KOMUNIKAT DYREKTORA GIMNAZJUM W PECNEJ

 Dyrektor Gimnazjum w Pecnej informuje, że wszystkie podania o przyjecie uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Listy uczniów poszczególnych klas zostaną przedstawione po 20.08.br.
Jednocześnie nadmieniam, że uczniowie zamieszkujący w obwodzie naszej  szkoły, a podejmujący naukę w innej szkole – są zobowiązani do przekazania informacji o wybranej placówce.

Lidia Szyrej

Dyrektor Gimnazjum w Pecnej