Nauczyciele 2016 / 2017

  KADRA PEDAGOGÓW PRZEDMIOT
1 mgr Lidia Szyrej Dyrektor, chemia
2 mgr Przemysław Biernat wych. fizyczne
3 mgr Ryszard Bończyk matematyka, fizyka
4 mgr Bogdan Balcerek geografia
5  mgr Natalia Wojciak język niemiecki
6 mgr Ewa Buksalewicz-Moskal plastyka
7 mgr Mieczysław Janik wych. fizyczne
8 mgr Marzena Krasuska język polski
9 lic. Magdalena Grosy pedagog, wych, świetl.
10 lic. Paulina Fornah język angielski
11 mgr Aleksandra Prabucka psycholog
12 ks. Jerzy Przybylski religia
13  mgr Małgorzata Jankowiak matematyka
14 mgr Michał Smolarczyk historia, wos, biblioteka
15 mgr Jakub Szeszuła informatyka, technika
16 mgr Paweł Szukalski muzyka
17 mgr Renata Pawlik biologia
18 mgr Małgorzata Schulz język polski, angielski,