W piątek 17 maja, uczniowie oddziałów pierwszych naszego gimnazjum udali się wraz z opiekunami: Magdaleną Grosy, Wojciechem Morawskim oraz Jakubem Szeszułą na wycieczkę pieszą do położonej niedaleko firmy Wielkopolski Indyk. Możliwość wejścia na teren zakładu mogła się odbyć dzięki uprzejmości pana Włodzimierza Glinkowskiego - jednego z właścicieli. Na miejscu czekały na młodzież osoby pełniące odpowiedzialne stanowiska związane z chowem indyków. Gimnazjalności zostali oprowadzeni po kurnikach oraz zapoznani z procedurami żywienia zwierząt, technologiami automatycznego żywienia, dodatkowo była możliwość zobaczenia nowej biogazowni dzięki której potężny zakład zaopatrywany jest w ciepło. Cześć edukacyjna zakończona została ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, a niektórzy mogli sprawdzić swe umiejętności wędkarskie, łowiąc ryby w stawie. Gratulacje za wytrwałość dla pierwszoklasistów, którzy przebyli drogę pieszo tam i z powrotem liczącą około 15 kilometrów. 

Jakub Szeszuła