W dniach od 27 maja do 10 czerwca będzie przebywał w naszej szkole Zespół Wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać  pracy naszej placówki. Efektem ich pracy będzie raport opisujący różne aspekty funkcjonowania naszej szkoły.

Obserwacje dotyczą różnych dziedzin: wyników nauczania, rozwijania aktywności uczniów, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, organizacja pracy itp.

EWALUACJA -  praktyczne badania oceniające przeprowadzone w szkole lub placówce.
Rozp. MEN z dnia 7 października 2009r.

Proszę o zapoznanie się ze zmianą planu oraz planem kontroli w linkach z menu głównego.

 

                                                                                                                             Lidia Szyrej

                                                                                                                             Dyrektor Gimnazjum w Pecnej