Konkurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów „Deutsch ist easy“

W dniu 15 maja uczniowie Gimnazjum w Pecnej:Radosław Fiweg,Adrianna Szrejder,Nina Ziętek wzięli udział w konkursie języka niemieckiego, który był organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kościanie. Konkurs był adresowany do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych uczących się języka niemieckiego na terenie Kościana i okolic.

Celem konkursu było:

a) propagowanie praktycznej znajomości języka niemieckiego w związku z możliwościami kształcenia się młodzieży w Niemczech, jak i otwartego rynku pracy dla Polaków w Niemczech,

b) poszerzanie umiejętności językowych młodzieży,

c) promowanie szlachetnego współzawodnictwa,

d) zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego,

e) kształtowanie postawy tolerancji wobec kraju naszego sąsiada,

f) doskonalenie umiejętności pracy z projektem i wykorzystania różnorodnych źródeł informacji,

g) wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu,

h) promowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy się języka niemieckiego.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplom potwierdzający udział w konkursie.

Serdecznie dziękuję uczniom za udział w konkursie i zapraszam do udziału w następnym roku szkolnym.

Natalia Wojciak