Kolejny raz przychodzi nam zmierzyć się ze zmianami w prawie oświatowym. Są niemałe i liczne. Jednak wymagania państwa polskiego wobec szkół i placówek edukacyjnych nie zmienią się przynajmniej do roku 2020. Zachęcam nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z prezentacją koncepcji pracy szkoły, która oparta została na tych wymaganiach.

Prezentacja jest dużym skrótem pracy obronionej na Podyplomowych Studiach Organizacji i Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Autor nie zamierza uczestniczyć w ewentualnym konkursie na dyrektora szkoły. Zamieszczony materiał może posłużyć jako inspiracja do namysłu nad obecnym stanem publicznej i masowej edukacji. Może też być wykorzystany, oby z pożytkiem dla szkół.

                                                                                                                              Ryszard Bończyk

Prezentacja w postaci pokazu slajdów