Bezpiecznie i kreatywnie w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich

w Pecnej

 

       Projekt „Bezpieczna +” realizowany w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
w szkole oraz pielęgnowanie w niej przyjaznej atmosfery i integrację uczniów, przeciwdziałanie przemocy i agresji, kształtowanie postaw asertywnych, kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania, uświadamianie konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy, zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się.

       W realizacji projektu nauczycieli wspomagają Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

 

                                                                                Koordynator projektu

                                                                                mgr Marzena Krasuska

Galeria.