11  Listopada - Święto obchodzone przez Polaków na cześć odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów ( 1795 - 1918 ) . Zostało ustanowione 23 kwietnia 1937. Zniesione 22 lipca 1945 roku przez ustawę Krajowej Rady Narodowej. Przywrócono je ponownie w 1989 roku. Jest to dzień wolny od pracy. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. To , że stało się to 11 listopada uzasadnić można zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, co potwierdziło klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie, że od teraz jest w pełni niepodległym narodem . 

Przygotowała: Zuza Balcerek