Samorząd Gminy Mosina od lat wspiera młodzież. Rozwój pasji naukowych, zainteresowań artystycznych i talentów sportowych wymaga nie tylko wielu predyspozycji, ale także odpowiednich nakładów finansowych. Wychodząc naprzeciw wskazanym celom, Burmistrz Gminy Mosina przyznaje stypendia dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów.”

W dniu 30 października 2014r. trójka uczniów z naszego gimnazjum wraz ze swymi rodzicami uczestniczyła w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Mosińskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu tym brali udział: Burmistrz Gminy Mosina – p. Zofia Springer, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Waldemar Waligórski oraz Przedstawiciele Rady Miejskiej i Referatu Oświaty. Również w tym roku ufundowanych zostało dziesięć stypendium dla najwybitniejszych uczniów z całej gminy. Bardzo miło jest mi ogłosić, że trzech z nich to właśnie uczniowie z naszej szkoły. Są nimi:

Tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że nie osiądą oni na laurach, ale jeszcze bardziej zmotywowani będą rozwijać się dalej i być może swoim zapałem do pracy zarażą swoje koleżanki i kolegów :)

Weronika Halaburda