Leworęczni to największa mniejszość na świecie. Zasługują na szczególną uwagę. Po raz kolejny w Mosinie odbywać się będzie Gminne Dyktando dla Leworęcznych. Uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej też będą brali w nim udział. Przeszli już pierwsze eliminacje, które odbyły się we filii Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Pecnej. Trójka naszych uczniów: Julia Kozłowicz, Marcin Domagała i Alan Tomiak będzie reprezentowała naszą szkołę w kolejnym etapie.

Zwycięzcom etapu szkolnego gratulujemy bardzo dobrej znajomości zasad ortografii i interpunkcji, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

Małgorzata Schulz