17 września 1939r, czyli dokładnie 75 lat temu wojska ZSRR przekroczyły granicę naszego państwa. Polscy żołnierze przez miesiąc próbowali odeprzeć ataki najeźdźców, daremnie oczekując na pomoc ze strony Wielkiej Brytanii i Francji. Stalin był wobec nas bezlitosny, ponieważ wciąż wysyłał do Polski nowe oddziały radzieckich żołnierzy. Polacy dzielnie walczyli z najeźdźcą, jednak armia czerwona była silniejsza. Po bohaterskiej obronie nasz kraj uległ przeważającej sile wrogów. W ciągu dwóch następnych lat ZSRR i Niemcy podbiły razem wiele innych państw Europy, jednak Polska ucierpiała najbardziej.

  Zuzanna Balcerek i Aleksandra Stachowiak