JAK ODKRYĆ DROGĘ DO KARIERY ZAWODOWEJ ?

      10 marca 2014 r. uczniowie klasy II a i II b Gimnazjum w Pecnej uczestniczyli w warsztatach, diagnozujących predyspozycje w celu podniesienia poziomu samoświadomości i dokonywania trafnych wyborów zawodowych
w przyszłości. Program „ Przyszłość jest w Twoich rękach” jest realizowany
w szkołach gimnazjalnych z terenu Poznania i powiatu poznańskiego pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

        Zajęcia w Gimnazjum w Pecnej poprowadzili Pani Marta Kochanowska – doradca zawodowy, socjolog i certyfikowana trenerka oraz Pan Maciej Gendek – psycholog i terapeuta. Młodzież odkrywała swoje temperamenty i talenty, uczestnicząc w grach edukacyjnych. Każdy uczeń dowiedział się, jakie zwierzę najbardziej przypomina  oraz otrzymał materiały, skłaniające do refleksji na temat przyszłości zawodowej.

         Warsztaty prowadzone w przyjaznej atmosferze przez entuzjastów
z Fundacji Rozwoju Talentów z pewnością rozwinęły umiejętności uczniów
 o różnych typach osobowości i wskazały im drogę do realizacji planów zawodowych.

Uczniowie klas drugich Gimnazjum w Pecnej oraz wych. Marzena Krasuska

Galeria.