EDUKACJA PRAWNA W GIMNAZJUM W PECNEJ

       Celem nowatorskiego projektu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu „Szkoła bliższa prawu” jest zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku, pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu oraz rozwijanie postaw obywatelskich. Doskonalenie nauczycieli wpływa na wzrost wiedzy prawnej uczniów.

      Uczestnicy projektu korzystają z warsztatów, rozwijających komunikację interpersonalną, warsztatów pedagogicznych, poświęconych doskonaleniu umiejętności wychowawczych, w tym świadomego kierowania zespołem, motywowania do podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych oraz zajęć rozszerzających świadomość prawną z zagadnień obejmujących Zycie społeczne, polityczne i gospodarcze. W ramach kursu nauczyciele biorą udział w debatach z politykami, samorządowcami i prawnikami oraz w planowanych wizytach studyjnych do Brukseli i Berlina.

       Młodzież z Gimnazjum w Pecnej uczestniczy w cyklu zajęć z Panią Jolantą Kucharzak, Przewodniczącą Zespołu ds. Edukacji Prawnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczniowie klas drugich ze szczególnym zainteresowaniem zapoznali się z zagadnieniami, dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu, naruszania praw osobistych w prasie i w Internecie, prawa autorskiego z uwzględnieniem plagiatu, zakupami w sieci.

       W Gimnazjum w Pecnej planowane są warsztaty o zagrożeniach, związanych z zawodami sportowymi, dyskotekami i innymi imprezami masowymi, o zatrudnianiu osób młodocianych i zawieraniu umów, a także wizyta w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

       Przekazanie praktycznej wiedzy w atrakcyjny sposób przez doświadczonego, zaangażowanego prawnika wpływa na wzrost świadomości młodzieży, przeciwdziała wykluczeniu prawnemu i zapobiega przestępczości. Ta nietypowa lekcja pozwala na unikanie wielu błędów i ponoszenie ich konsekwencji. Nieznajomość prawa szkodzi.

                                                           Uczestniczka projektu „Szkoła bliższa prawu”

                                                                       Marzena Krasuska