Pokazy ratownictwa

10 października br. w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa odbyły się zajęcia pokazowe dla uczniów klas III z ratownictwa medycznego.. Zajęcia zostały przygotowane przez uczniów Szymona Ambrożego i Mikołaja Nowaka, którzy są przedstawicielami OSP w Pecnej i Nowinkach. Profesjonalne prowadzenie zajęć, pomoce dydaktyczne, metody aktywujące uczniów – wszystko to sprawiło, że uczniowie byli bardzo zainteresowani i przez blisko dwie godziny wytrwale uczestniczyli w pokazach. Serdecznie dziękujemy za wypożyczenie sprzętu i materiałów, które uświetniły zajęcia / w czym pomogli nam rodzice naszych uczniów/. Uczniowie zrozumieli, jak ważna jest pomoc przedmedyczna, dostarczyła ona uczniom wiadomości o zasadach niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, pomogła ukształtować odpowiednie umiejętności, a przede wszystkim utrwalone zostały postawy niezbędne do budowania właściwych relacji międzyludzkich. Uczniowie zrozumieli, jak bardzo odpowiedzialni są za podejmowane działania.
Szymon i Mikołaj zaprezentowali się na
ocenę celującą.

 Galeria

                                                                                                                                             Lidia Szyrej