W Gimnazjum w Pecnej „ Młodzi głosują”

25 maja odbędą się w Polsce kolejne już wybory do Parlamentu Europejskiego. Będziemy wybierać 51 europosłów, którzy przez kolejne pięć lat będą decydować o przyszłości zjednoczonej Europy. Musimy pamiętać, że ważnym elementem demokracji jest aktywny udziału w wyborach. Świadomość o roli naszego głosu powinna być przekazywana również młodym polskim obywatelom.
Nasze gimnazjum jako jedyne w naszej Gminie Mosina przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Młodzi Głosują, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jej ramach szkolni wolontariusze, przeprowadzili działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Do ich zadań  należało przeprowadzenie działań zachęcających do uczestnictwa w wyborach,
np. organizacja lokalnej kampanii profrekwencyjnej. Zorganizowali oni również w naszym gimnazjum szkolne wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Zachęcili oni w ten sposób młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym państwa.
Uczestnikami akcji byli: Marcelina Skrzypczak, Magda Brzuska, Władzia Czerwińska i Jakub Nowicki. Koordynatorem akcji z grona pedagogicznego jest pan Michał Smolarczyk.

 

 

                                                                                     Michał Smolarczyk
                                                                                     Gimnazjum w Pecnej