LEKCJA PATRIOTYZMU

20 lutego 2014 r. uczniowie klasy IIa i IIb Gimnazjum w Pecnej pod opieką pani Marty Jankowiak i pani Marzeny Krasuskiej gościli w Mosińskim Ośrodku Kultury na wystawie, upamiętniającej zbrojne wystąpienie ludności Wielkopolski przeciwko zaborcy niemieckiemu, czyli Powstanie Wielkopolskie. Autor ekspozycji Marcin Nowakowski, który jest prawnukiem powstańca Jana Skrzypczaka, z pasją zaprezentował swoje zbiory. Przedstawiają one Powstanie Wielkopolskie w prasie przedwojennej i powojennej, w filatelistyce, a także na medalach z różnych okresów oraz pamiątki po powstańcach.

Udział w wystawie był wspaniałą lekcją historii, a kultywowanie pamięci o patriotach, walczących o niepodległość szczególnie ważne dla młodzieży z Gimnazjum w Pecnej, które otrzyma wkrótce imię Powstańców Wielkopolskich.

Marzena Krasuska