2 października 2013 r.  odbył się  Szkolny Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej.

 Celem konkursu było:
- promowanie poezji Wisławy Szymborskiej,
- popularyzacja szeroko rozumianej kultury słowa,
- uwrażliwienie na piękno poezji,
- nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

Na ocenę jury miały wpływ następujące czynniki:
- dobór wiersza,
- dykcja i wyrazistość,
- wyrażanie emocji,
- tempo,
- siła głosu,
- ogólny wyraz artystyczny

Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były interesująco i barwnie zaprezentowane.

Jury w składzie:
p. Marzena Krasuska

p. Małgorzata Szulc
wyłoniło następujących zwycięzców:

I MIEJSCE – Julia Dziaczyszyn– KLASA IIA

II MIEJSCE – Weronika Halaburda – KLASA IIA

III MIEJSCE – Wojciech Kapusta – KLASA IIA

Wyróżnienie – Paulina Haremza – KLASA IIA

Laureaci będą reprezentowali szkołę podczas  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego w Luboniu. Wszyscy uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom artystyczny. Życzę recytatorom dalszych sukcesów i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.

                                                                                               Marzena Krasuska

                                                                                   

EDUKACJA FILMOWA

26 września 2013 r. uczniowie klasy IIA Gimnazjum w Pecnej razem z wychowawczynią Panią Marzeną Krasuską i Panią Elżbietą Wojdaszko uczestniczyli w seansie filmowym połączonym z konkursem na członków Jury Dziecięcego 31. MFFMW Ale Kino! Widzowie obejrzeli w Multikinie 51 w Poznaniu zestaw metraży "Dziki Ptak i inne krótkie filmy". Uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami na lekcji języka polskiego i na kartach konkursowych. Mam nadzieję, że oglądanie ambitnego repertuaru filmowego przyczyni się do rozwijania zainteresowania ciekawym, artystycznym kinem.

                                                                       Marzena Krasuska