KONKURS WIELKANOCNY

Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów Gimnazjum do udziału w konkursie Wielkanocnym na wykonanie pisanki, kartki świątecznej, plakatu oraz innych prac związanych z Wielkanocą. Celem konkursu jest  zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Uczestnicy wykonują samodzielnie bądź w parach prace w dowolnej formie plastycznej.
  2. Prace powinny zawierać dowolne zwroty bądź słowa w języku niemieckim związane ze świętami.
  3. Uczestnicy składają prace u swoich nauczycieli języka niemieckiego.
  4. Termin składania prac upływa 11 kwietnia 2014. Prace należy dostarczyć do Gimnazjum w Pecnej
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 kwietnia 2014, prace będą oceniane przez trzyosobową komisję.
  6. Z prac zorganizowana zostanie wystawa.
  7. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 
Organizator Konkursu:Nauczyciel prowadzący:
  Natalia Wojciak

Zapraszam do udziału i życzę  powodzenia!