W dniu 19 września 2013 roku, odbędzie sie posiedzenie Rady Pedagogicznej, po radzie - o godzinie 1700, Dyrektor Gimnazjum zaprasza na spotkania z rodzicami - w klasach pierwszych nastąpi wybór władz. Zebranie Rady Rodziców Gimnazjum odbędzie sie po spotkaniach klasowych.