13 listopada 2013 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Jesienna zaduma”.

 Celem konkursu było:
-popularyzacja szeroko rozumianej kultury słowa,
-uwrażliwienie na piękno poezji,
-nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

Na ocenę jury miały wpływ następujące czynniki:
- dobór repertuaru,
- interpretacja,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny

Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były interesująco i barwnie zaprezentowane.

Jury w składzie:
p. Marzena Krasuska

p. Małgorzata Szulc
wyłoniło następujących zwycięzców:

 

I MIEJSCE – Julia Dziaczyszyn– KLASA IIA

II MIEJSCE – Weronika Wojciechowska– KLASA IA

III MIEJSCE – Paulina Haremza– KLASA IIA

 

Zwyciężczyni będzie reprezentowała szkołę podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Mosinie. Wszyscy uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom artystyczny. Życzę recytatorom dalszych sukcesów i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.

 

Marzena Krasuska