Ważne!

Uczniowie klas III Gimnazjum w Pecnej sprawdzą swoje wiadomości i umiejętności na materiałach diagnostycznych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

14 stycznia br (wtorek)  -  historia i wos oraz język polski

15 stycznia br (środa)  – przedmioty przyrodnicze i matematyka

16 stycznia br ( czwartek) – język angielski podstawowy i język angielski rozszerzony

 

                                                                                              Powodzenia!
                                                                                              Lidia Szyrej