EDUKACJA GLOBALNA I DZIENNIKARSKA

Jaki mamy związek z mieszkańcami odległych krajów na „drugim końcu świata”? Czy jesteśmy odpowiedzialni za ich sytuację? Czy możemy w jakiś sposób przyczynić się do poprawy stanu środowiska? Czy ma znaczenie, które produkty wybieramy w sklepie? Jaka jest współzależność między krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa? Co to jest zemsta logopedy? Co przyciąga uwagę słuchacza radia? Jak atrakcyjnie zareklamować program edukacyjny? Jak przygotować audycję radiową?

To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi poszukiwali uczestnicy projektu „ Działamy razem na rzecz Globalnego Południa” Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jedenastoosobowy zespół młodzieży z Gimnazjum w Pecnej razem z koordynatorem Panią Marzeną Krasuską 17 października 2013 r. brał udział w szkoleniu zorganizowanym przez pracowników Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu i Radia Merkury Poznań. Następnym zadaniem będzie przygotowanie audycji, która będzie promować Tydzień Edukacji Globalnej i nagranie jej w Radiu Merkury Poznań w listopadzie 2013 r. Przed nami trudne, ale bardzo ciekawe zadanie.

Koordynator szkolny Marzena Krasuska

fotorelcja