AUDYCJA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy... Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę... Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci...Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak obecnie. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem sąsiadem, niewola .Rosja, Austria i Prusy rozdzieliły nasz kraj między siebie. Tak doszło do I, II, III rozbioru Polski. W 1795 r. Polska zniknęła na 123 lata z mapy Europy. Wszystko zaczęło się zmieniać na początku XX wieku. Czas, który do historii przeszedł pod nazwą I wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą. Walki między nimi dawały nam szanse na odzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 r. konflikt zbrojny zakończył się. Powstała sytuacja niezwykła, wszyscy zaborcy przegrali wojnę, nie byli już w stanie przeszkodzić w odrodzeniu Polski. Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. W październiku 1918 r. rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcej przemocy. Powstało kilka ośrodków władzy. Potrzebny był tylko jeden człowiek, który potrafiłby je zjednoczyć. Taką postacią okazał się Józef Piłsudski. Zwolniony z niemieckiego więzienia w Magdeburgu 10 listopada przybył do Warszawy. 11 listopada 1918 r. przejął władzę nad wojskiem, wkrótce przekazano mu resztę uprawnień i został Naczelnikiem Państwa. Polska zmartwychwstała i już w pierwszych dniach życia nasze wojsko potrafiło pokonać nieprzyjaciela, przed którym inni drżeli. 15 sierpnia 1920 r. Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną. Tę bitwę nazwano „cudem nad Wisłą”, a Polska wkrótce stała się państwem wolnym i niepodległym.

 Odzyskanie ojczyzny i niepodległości nie zamyka się wyłącznie w obszarze historii.Jest rzeczywistością wciąż aktualną, gdyż zawsze aktualna pozostaje sprawa samej wolności człowieka i narodu. Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie.

Audycja „Uwięziony ptak nie zaśpiewa” przygotowana przez uczniów Gimnazjum w Pecnej pod kierownictwem Pani Marzeny Krasuskiej przypomniała wszystkim te ważne dla naszego kraju lata. Śpiewano patriotyczne pieśni, recytowano piękne wiersze, wspominano Marszałka Józefa Piłsudskiego; wodza dzięki, któremu Polska w 1918 roku po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Godło, hymn, orzeł, biało-czerwona flaga, słowa: Ojczyzna, Polska, były w tym dniu w szczególny sposób darzone miłością i szacunkiem.

Oddano im należny honor, a cała społeczność uczniowska uczestniczyła w ciekawej lekcji historii.

 

mgr Marzena Krasuska